Paulien Dresscher is an active researcher, curator and advisor in the field of visual art and digital culture. At the conference she will interview Floris Kaayk about his vison on storytelling.

Paulien Dresscher (EN)

Paulien Dresscher has been an active researcher, curator and advisor in the field of visual art and digital culture since 1994. Projects she is involved in include the Interactive programme of the Dutch Film Festival, the Art Programme of ITGWO and the new work of artist Floris Kaayk. Furthermore she is also a member of the Advisory Board of the Letterenfonds and is connected to the Humanities department of the University of Utrecht. Paulien Dresscher earned her BA at the Minerva Academy in Groningen, an MA New Media and a Research MA Media Studies at the University of Amsterdam.
At the conference she will interview Floris Kaayk about his vison on storytelling.

Paulien Dresscher (NL)

Sinds 1994 is Paulien Dresscher actief als onderzoeker, curator en adviseur op het gebied van beeldende kunst en digitale cultuur. Zij is onder meer betrokken bij het Interactive programma van het Nederlands Film Festival, het Kunstprogramma van ITGWO en het nieuwe werk van kunstenaar Floris Kaayk. Hiernaast maakt zij deel uit van de Raad van advies van het Letterenfonds en is verbonden aan de Universiteit Utrecht bij de afdeling Geesteswetenschappen. Paulien Dresscher heeft haar BA behaald aan Academie Minerva in Groningen, een MA New Media en een Research MA Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam.


Session: Interview

Location: Zone 4

Time: 4.20 PM