about

Ons medialandschap is in sneltreinvaart aan het veranderen en juist daarom heeft VPRO per half april 2015 het Medialab op Strijp-S in Eindhoven geopend. Met het laboratorium wil VPRO sneller inzicht te krijgen in de nieuwste manieren waarop media worden gemaakt én genuttigd.

Veranderende medialandschap

Dat ons medialandschap aan het veranderen is, is natuurlijk geen nieuws. We hebben altijd en overal internet, dat we gebruiken om media te consumeren. En het blijft niet bij consumptie alleen: we delen, becommentariëren, verknippen en reconstrueren. Deze verandering in de consumptie van media heeft grote gevolgen voor het maken ervan. 

De zintuigen die we traditioneel gebruiken voor onze mediabeleving (ogen en oren) worden steeds intensiever gebombardeerd met inhoud. Met technologische innovaties als de Oculus Rift kunnen we verhalen nog intenser beleven, omdat een virtuele ruimte wordt geschapen die, als we willen, nauwelijks te onderscheiden is van een werkelijke ervaring. En ook zintuigen die we minder associëren met media, zoals reuk- en tastzin, komen binnen bereik met innovaties als de geurprinter en ‘intimate technology’. Verhalen kunnen ook persoonlijker worden gemaakt, omdat ze steeds meer rekening houden met de context waarin ze worden ervaren: het tijdstip, de locatie en de eerdere ervaringen van de consument.

Ambitie

Kortom de ambitie van het VPRO Medialab is om een netwerk te vormen met technische, creatieve en culturele partners op Strijp-S Eindhoven en in Brabant. En samen met hen de nieuwste high-tech toepassingen en oplossingen voor mediaproductie, mediadistributie en sociale interactie te verkennen en verder te ontwikkelen.

De innovaties van het Medialab zijn inzetbaar voor vernieuwende (digitale) programmering van de VPRO en daagt uit tot kritische reflecties daarop. Het Medialab vertelt verhalen langs nieuwe dimensies en regionale innovaties bereiken een landelijk publiek. 

Missie

Het VPRO Medialab verbindt de VPRO met relevante en innovatieve partijen op het gebied van design, technologie, journalistiek en storytelling in Eindhoven en Nederland om zo een netwerk op te bouwen waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan mediainnovatie van internationaal niveau.

Visie

De manier waarop we met elkaar communiceren middels vele bestaande en nieuwe media is radicaal veranderd in de laatste 10 jaar. Deze veranderingen zullen alsmaar intensiever en sneller worden. De VPRO heeft, als vooruitstrevende omroep met een lange traditie in media-innovatie, de rol om voorop te lopen in deze ontwikkelingen en om een baken te zijn. VPRO Medialab is namens de VPRO de vooruitgeschoven post, de pionier. Gebruik makend van alle inhoudelijke, creatieve en technologische expertise en innovatie komt de VPRO, samen met haar partners, tot nieuwe manieren van mediamaken.

We bouwen een coherent en krachtig netwerk dat een organisatorische, financiële en inhoudelijke meerwaarde realiseert op het gebied van media, en daarmee op onderwijs, openbaar bestuur, maatschappelijke ontwikkeling en duurzame economische groei.