Richard Vijgen (independent designer and programmer, teacher at ArtEZ): on finding big stories in big data and making invisible data and signals visible.

Richard Vijgen (EN)

Richard Vijgen is an independent designer and programmer whose studio for contemporary information culture investigates new strategies to find big stories in big data through research and design. Richard Vijgen makes interactive data visualisations and installations ranging from microscopic to architectural in scale. In addition, he writes about digital culture and teaches at the Arnhem School of Art and Design. His work Architecture of Radio is an app that makes all signals around you visible. The app uses data from 7 million cell towers, 19 million WiFi routers and hundreds of satellites. He was also involved with the Whitespots app. You can see his work in the exhibition of STRP Biennial.

Do you ever desire to escape from the information flows surrounding us? The White Spots App visualizes the invisible electromagnetic cloud that we live in and offers a way out.

Richard Vijgen (NL)

Richard Vijgen is een onafhankelijk ontwerper en programmeur. In 2009 begon hij Studio Richard Vijgen, een ontwerpbureau voor hedendaagse informatiecultuur. Vijgen onderzoekt nieuwe strategieën om ‘big stories in big data’ te vinden. Hoewel zijn werk diep geworteld is in het digitale domein, zoekt hij altijd de verbinding met fysieke en sociale ruimtes. Hij schrijft over digitale cultuur en geeft les bij de ArtEZ Academie voor Art & Design in Arnhem. Zijn werk Architecture of Radio is een app die alle signalen om je heen zichtbaar maakt. De app verwerkt data van 7 miljoen telefoontorens, 19 miljoen WiFi routers en honderden satellieten. Ook was hij betrokken bij de app Whitespots, een VR app die de elektromagnetische cloud zichtbaar maakt en zo dus ook lat zien waar ter wereld je de informatiestromen kunt ontsnappen. Zijn werk is te zien tijdens de expo van STRP Biënnale.


Session: Meet the Maker - Stories in data

Location: Zone 4, Table 7

Time: 11.40 AM & 1.30 PM & 2.20 PM

Stories in data: makers

3 items

This speaker elaborates on the the data and algorithm aspect of storytelling in the Meet the Makers-program. How can personal data be used (or abused) for the creation of a story? The makers dive into data journalism and visualisation and explore the narrative potential of privacy and intimacy. These are a few topics that he or she will focus on. On the ...

Dossier