The Mind of the Universe

De speler

The Mind of the Universe

De speler

Spelen is niet alleen voorbehouden aan kinderen. Van voetbal tot economie, van schaken tot virtual reality, volwassenen spelen net zo hard. Zelfs wetenschap is in feite spelen met ideeën. Spelen is leren. Spelen is leren van fouten. De Nederlandse cultuurhistoricus Johan Huizinga zag in zijn boek Homo Ludens (1938) het spel zelfs als een fundamenteel element in de ontwikkeling van de mensheid als geheel. Onze cultuur en onze kennis bestaan dankzij het spel. Wetenschappers in deze aflevering: Erik Demaine, computerwetenschapper, wiskundige en kunstenaar (VS). Probeert wiskundige wetmatigheden in puzzels en spellen te ontdekken. Promoveerde op computationele origami. Was de jongste professor op MIT en probeert toepassingen voor wiskundige vouwtechnieken te vinden; John List, gedragseconoom (VS). Pionier in zijn vakgebied met economische praktijkexperimenten. Zijn lijfspreuk: 'Don't guess, experiment!' Economie, de samenleving als geheel, is één groot spel met spelregels. Hoe maken mensen keuzes en kun je die keuzes beïnvloeden door de spelregels te veranderen?; Carolina Cruz-Neira, computerwetenschapper (VS). Het VR-lab van deze Spaans-Venezolaans-Amerikaanse computerwetenschapper in Little Rock is wereldberoemd. Ze is een van de pioniers op het gebied van de virtual reality en wil virtual reality laten versmelten met de echte realiteit. Wat is realiteit eigenlijk en wat is mixed reality? In wat voor een wereld gaan onze kinderen leven?